תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

This selection of hip, knee and shoulder tables and figures from the 2021 annual report are available for download and use in presentations provided that they remain unaltered and correctly attributed to the AOANJRR. 

Suggested reference: 
Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry (AOANJRR). Hip, Knee & Shoulder Arthroplasty Annual Report 2021, AOA, Adelaide; 2021: 1-436. https://aoanjrr.sahmri.com/annual-reports-2021

Further information on the AOANJRR data usage guidelines is available from the AOANJRR Data Publication and Authorship Policy

Tables and Figures

תת תיקיות
מסמכים
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.
שם גודל
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.