תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

This selection of hip, knee and shoulder tables and figures from the 2019 annual report are available for download and use in presentations provided that they remain unaltered and correctly attributed to the AOANJRR. 

Suggested reference: 
Australian Orthopaedic Association National Joint Replacement Registry (AOANJRR). Hip, Knee & Shoulder Arthroplasty Annual Report 2019, AOA, Adelaide; 2019: 1-436. https://aoanjrr.sahmri.com/annual-reports-2019

Further information on the AOANJRR data usage guidelines is available from the AOANJRR Data Publication and Authorship Policy

Figures and Tables

תת תיקיות
שם
תמונה ממוזערת
תת תיקיות: All Hips, Total Hips
תמונה ממוזערת
תת תיקיות: Partial Knees, Total Knees
תמונה ממוזערת
תת תיקיות: All Shoulders, Partial Shoulders, Total Shoulders
מסמכים
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.
שם גודל
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.
לא קיימים מסמכים או קבצי מדיה בתיקייה זו.